Saludablement.com s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

 

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance/es.

 

Situació de compliment[i]

 1. Aquest lloc web és[ii] plenament conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.
 2. Aquest lloc web és[iii] parcialment conforme[iv] amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de que a continuació.
 3. Aquest lloc web encara no[v] és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació es detallen els continguts no accesibles:

 

-Vídeos de youtube que no són propis

 

Contingut no accessible[vi]

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 

 1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
 2. Càrrega desproporcionada
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

 

La present declaració va ser preparada el 19 de gener de 2023.

 

Darrera revisió de la declaració: 19 de gener de 2023

 

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Presidència, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

 

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

 

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

 

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

[i] S’ha de triar una de les opcions a), b) o c) i suprimir-se la resta.

[ii] S’ha de triar a) només si es compleixen tots els requisits de la norma o especificació tècnica sense cap excepció.

[iii] S’ha de triar b) si es compleix la majoria dels requisits de la norma o especificació tècnica, però amb algunes excepcions.

[iv] La conformitat encara no és total i s’han d’adoptar les mesures necessàries per a que així sigui.

[v] S’ha de triar c) si no es compleix la majoria dels requisits de la norma o especificació tècnica.

[vi] Pot suprimir-se si no procedeix.